post

Îndeplinirea Obiectivului specific 1

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Metodologie de selectie
0
Metodologie monitorizare grup tinta
0
Dosare de grup tinta
0
Persoane selectate si introduse in Grupul Tinta
0
Set de rapoarte selecţie psp.practicasv.ro
0
Seturi materiale consumabile grup ţintă
0
Seturi materiale consumabile experţi grup ţintă
0
Seturi materiale conştientizare teme orizontale
0
Studiu pentru identificarea partenerilor de practica
0
Chestionar tip
0
Set materiale documentare
0
Judeţe investigate
0
Firme nominalizate - minimum 5% noi agenţi economici/parteneri de practică
0
Tutori nominalizaţi + rezerve
0
Conventii-cadru încheiate intre organizatorii de practica, partenerii de practica si studenții participanti
0
Raport general de activitate
0
Rapoarte lunare de monitorizare Grup Ţintă-Indicatori
0
Dosare de grup tinta actualizate
0
Raport general de activitate

Îndeplinirea Obiectivului specific 2

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Dosar de materiale actualizate in sprijinul activitatii de orientare si consiliere profesionala studenti/masteranzi
0
Procedura de consiliere si orientare profesionala
0
Model cadru plan de interventie personalizata
0
Evaluari psihoaptitudinale bazate pe instrumente TIC
0
Rapoarte de evaluare personalitate si aptitudini
0
Rapoarte de evaluare interese vocationale
0
Fise individuale de consiliere completate partial
0
Raport general de activitate
0
Plan de implementare activitati de consiliere si orientare
0
Fise individuale de consiliere completate
0
Planuri de cariera completate
0
Ore de consiliere individuala
0
Sesiuni de grup consiliere si orientare in cariera
0
Ore de consiliere si orientare de grup
0
Raport general de activitate
0
Raport de impact al activitatilor de consiliere si orientare

Îndeplinirea Obiectivului specific 3

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Focus-group/interviu de grup in vederea fundamentarii unei liste de competente specifice a fi evaluate si dezvoltate in cadrul Centrului de Evaluare – Assessment Center
0
Centru de evaluare tip Assessment Center dezvoltat si configurat pentru USV
0
Suita de exercitii tip Assessment Center configurate si dezvoltate in urma analizei la nivelul USV
0
Metodologie de Assessment Centre adaptata USV
0
Program pilot Centru de Evaluare cu 25 participanti
0
Raport general de activitate
0
Masa rotunda
0
Platforma colaborativa si o baza de date a angajatorilor dezvoltata pe platforma psp.practicasv.ro
0
Sistem de informare coordonata in ambele sensuri
0
Campanie social-media continua si un blog dedicat
0
Raport de analiza si o metodologie nivel local
0
Raport general de activitate

Îndeplinirea Obiectivului specific 4

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Programă analitică actualizată curs compentenţe digitale
0
Licenţe aplicaţie software Enterprise Resource Planning
0
Laborator dezvoltare competenţe digitale
0
Metodologie funcţionare laborator
0
Subventii acordate
0
Dosar materiale suport elaborate: Ghid de Practica + anexe
0
Raport general de activitate
0
Metodologie activităţi de tip întreprindere simulată
0
Studenti participanti la practica
0
Caiete de practica completate
0
Fise de observare
0
Întreprinderi simulate

Îndeplinirea Obiectivului specific 5

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Metodologie organizare competiţie
0
Competitori dezvoltare competenţe digitale
0
Premii
0
Raport general de activitate
0
Metodologie organizare târg
0
Competitori întreprinderi simulate
0
Premii
0
Raport general de activitate