Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a defășurat o sesiune de recrutare în vederea selecției pentru ocuparea posturilor de Expert grup țintă, cu o normă de 42 de ore pe lună, pe perioadă determinată de 20 luni, în cadrul proiectului cu titlul “Învaţă din practică! INDIP”, Cod SMIS 2014: 107439