Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a defășurat o sesiune de recrutare în vederea selecției pentru ocuparea unui post de Expert grup țintă, cu o normă de 20 de ore pe lună, pe perioadă determinată de 16 luni, în cadrul proiectului cu titlul “Învaţă din practică! INDIP”, Cod SMIS 2014: 107439