Premiile aferente competiției  Târg de întreprinderi simulate vor fi virate câștigătorilor până la data de 14 decembrie 2020.

Menționăm că veniturile din premii se impozitează, conform Codului Fiscal, prin reținerea la sursă de către plătitorul de venit, cu o cotă de 10% aplicată asupra valorii nete determinate prin scăderea din valoarea brută a sumei de 600 lei, pentru fiecare premiu.