Partenerul oferă servicii de consultanță în RU, activități de formare profesională a adulților, consultanță în afaceri și management. Partenerul furnizează sisteme performante de evaluare a angajaților (prin sistemele proprii Profiles International) precum și a tinerilor (ca urmare a implementării proiectului POSDRU/90/2.1/S/63742 – “VIAVocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional), cu caracteristici tehnice de ultimă oră:

  •  sisteme online de administrare și gestionare a evaluărilor cu acces de la orice computer conectat la Internet
  • acces exclusiv, permanent și securizat la bazele de date
  • diversitate mare de instrumente de evaluare, în funcție de tipul de abilități, competențe și comportamente ce trebuie evaluate
  • instrumente de evaluare valide pe populația României
  • posibilitatea de a aplica chestionare atât online, de la orice calculator conectat la Internet, sau folosind metoda chestionar broșură
  • posibilitatea de a aplica chestionare și genera rapoarte în limba română și în diferite limbi
  • furnizarea de rapoarte complexe și diverse, dedicate special fiecărei activități de resurse umane: selecție, recrutare, promovare, planificarea succesiunii, îndrumare/coaching, orientare/reorientare profesională, restructurare toate instrumentele au o componentă importantă de dezvoltare a personalului, furnizându-se rapoarte de îndrumare a carierei, eficientizarea performanței, planuri de acțiune personale pentru dezvoltare individuală, analiza nevoilor de formare pentru grupuri de lucru și echipe manageriale.
  • De asemenea, partenerul a derulat activități în cadrul unor proiecte PODCA „Elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a comunelor Sânpetru, Hărman, Hălchiu și Bod”, SMIS 17330 și „Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei metropolitane Brașov”, SMIS 12866 și a oferit servicii de consultanță în management pentru proiectul PODCA „Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informației în Administrația Publică Program Național de Certificare al Funcționarilor Publici” COD SMIS 2773.