post

usv-dhalip1110103b

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor pentru un număr de 150 studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ (licenţă şi master), la S (Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava), prin facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă în vederea inserţiei viitoare pe piaţa muncii, în domenii profesionale relevante specializării studiate şi propriului set de competenţe.


 

Proiectul propus se va derula la nivel local, stabilind un plan integrat de măsuri cu beneficii concrete şi efecte pozitive pe termen mediu şi lung ce contribuie atât la tranziţia de la şcoală la viaţa activă, cât şi la creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare la nivelul comu-nităţilor pentru o percepţie corectă a avantajelor pe care le aduce în dezvoltarea individuală, familială şi a comunitătii.

 

Stagii de practică subvenționate!