post

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP

Vizeaza dezvoltarea resurselor umane prin îmbunatățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practica în cadrul universităţii si creșterea accesului la activităţi de învățare la un potențial loc de munca (stagii de practica), care sa faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență si master).

Obiective specifice

Obiectivul specific 1

Vizează selecția în grupul ţintă al proiectului şi monitorizarea a minimum 250 de studenţi (licenţă şi master) din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, precum şi identificarea partenerilor de practică - minimum 30 firme şi 25 tutori nominalizaţi.

Obiectivul specific 2

Vizează furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru minimum 250 de studenţi (licenţă şi master) din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, prin adaptarea instrumentarului si a materialelor specifice de consiliere şi organizarea şi sustinerea de activitati de consiliere si orientare profesionala individuală.

Obiectivul specific 3

Vizează dezvoltarea sistemului de informare coordonată între Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi minimum 30 firme şi 25 tutori prin pilotarea de soluţii inovative de evaluare a competenţelor prin intermediul TIC- dezvoltare Centru de Evaluare şi derularea de activităţi de informare coordonată în ambele sensuri, cu utilizarea platformei psp.practicasv.ro.

Obiectivul specific 4

Vizează organizarea programelor de învăţare la locul de muncă prin înfiinţarea Laboratorului de dezvoltare a competenţelor digitale-Învaţă din practică! şi acordarea a 250 de subvenţii, precum şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă-stagii de practică, cu derularea activităţilor pentru minimum 10 întreprinderi simulate, pe durata a cel puţin unui an universitar.

Obiectivul specific 5
Vizează organizarea unei competiţii privind utilizarea TIC şi a unui târg de întreprinderi simulate, la finalul stagiilor de practică.