post

Obiectiv specific nr.1:
Imbunatatirea nivelului de informare, constientizare si intelegere a
studenților inmatriculați la S privind oportunitatile oferite in cadrul
proiectului.


 

Obiectiv specific nr.2:
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de orientare, consiliere și îndrumare în sprijinul tranziției de la școală la viața active pentru 150 de persoane.


 

Obiectiv specific nr.3:
Dezvoltarea competentelor specifice a 150 de studenti in domeniul studiat prin stagii de practica.