Pe durata stagiului de practica INDIP, membrii grupului țintă (studenți și masteranzi) au următoarele responsabilităţi:

  • să se prezinte pe toată durata stagiului de practică la partenerul de practică unde a fost repartizat şi să respecte programul de lucru stabilit cu acesta;
  • să desfășoare activitățile solicitate de tutore respectând durata stagiului (90 de ore de practică) şi programul de lucru stabilit;
  • să realizeze temele de practică aferente specializării studiate (enumerarea acestora se regăseste în cadrul Ghidului de practică atasat prezentului anunt) ;
  • să completeze zilnic Fișa de activitate zilnică (conform instrucțiunilor prezentate la adresa următoare);
  • să completeze Caietul de practică (Anexa 3 din cadrul Ghidului de practică);
  • să respecte regulamentul de ordine interioară şi normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență precizate de partenerul de practică;
  • să nu folosească, sub nici o formă, informaţiile la care are acces în timpul stagiului, despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul partenerului de practică;
  • să consulte frecvent sistemul IT al proiectului la adresa www.practicasv.ro, pentru a fi la curent cu informațiile postate;
  • să sprijine activitatea partenerilor de practică în mod activ, răspunzând solicitărilor reprezentanţilor acesteia.

Arhiva documente


POCU107439_Ghid_de_practica_si_Anexe.pdf (1188 downloads)


ANEXA-3_Caiet-de-practica.docx (1079 downloads)


ANEXA-4-_Fisa-de-observare-tutore.docx (528 downloads)


ANEXA-5_Fisa-de-evaluare-expert-GT.docx (489 downloads)