Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale. Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Date de identificare

Va rugam sa completati intreg prenumele dvs., asa cum este specificat in certificatul de nastere/cartea de identitate
Introduceți codul numeric personal. Va rugăm să verificați cu buletinul/cartea de identitate

Domiciliu
Va rugam sa completați informațiile așa cum apar specificate în cartea de identitate

Va rugam sa completați informațiile așa cum apar specificate în cartea de identitate

Situații de dezavantajată
Vă rugăm să indicați dacă vă încadrați în categoriile următoare