panorama_Corp-A_USVb

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este o instituție de învățământ superior ce oferă o gamă largă de servicii educaționale și de cercetare, cum ar fi: școlarizare în toate domeniile corespunzătoare linii de studii postuniversitare și de masterat.

De asemenea, Universitatea Ștefan cel Mare facilitează accesul la burse sau alte mijloace de stimulare a învățământului și cercetării științifice și promovează specializărilor din cadrul facultăților; implementarea de programe de cercetare în domenii diverse; implementarea de programe doctorale; ofertă educațională pentru absolvenții de învățământ superior, prin parteneriate cu universități din țară și străinătate, precum și cu agenți economici locali.

usv-halip3051113b

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este universitate de stat acreditată cu calificativul Grad de încredere ridicat, membră a numeroase foruri internaționale. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are rezultate în dezvoltarea și implementarea proiectelor de cercetare, dispune de infrastructura de cercetare necesară, departamente specializate, centre de cercetare acreditate, laboratoare, cercetători și doctoranzi.

În ultimii 5 ani, în Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava au fost implementate sau sunt în curs de implementare proiecte finanţate ca urmare a participării în competiţii de proiecte de cercetare naţionale (81 contracte), în programul de cercetare al Uniunii Europene FP7 (4 proiecte), precum şi alte tipuri de proiecte finanţate de Uniunea Europeană (23 proiecte).

Universitatea a implementat/implementează un număr de 14 proiecte finanţate prin Fondul Social European în perioada 2008-2013 și un număr de 9 proiecte de cooperare transfrontalieră finanţate prin PHARE CBC şi IEVP POC RO-UA-MD.


usv-dhalip1110136bExpertiza relevantă în domeniul proiectului este demonstrată prin proiectele de cercetare derulate de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în calitate de coordonator și partener, în care a participat activ pentru pregătirea doctoranzilor în perioada derulării studiilor doctorale, a studenților în perioada de practică, pentru încurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar românesc prin crearea unei burse online de proiecte unde studenții își pot comercializa ideile de afaceri, pentru pregătirea prin cursuri doctorale și postdoctorale a unor tineri cercetători și cadre didactice din sistemul național de educație universitară sau a unor specialiști din mediul de afaceri.

Echipa ce se va ocupa de implementarea proiectului are o vastă experienţă în implementarea proiectelor, inclusiv în cele cu finanțare europeană și în toate fazele managementului de proiect (planificare, organizare, coordonare, comunicare și control), precum și în parcurgerea etapelor de cercetare ale proiectului.

De asemenea, cadre didactice și cercetători din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava au participat în calitate de experți pe termen lung/scurt în proiecte de cercetare doctorală/postdoctorală derulate prin POSDRU – în calitate de coordonator și de partener.