post

Introducere activitati

Proiectul propus se va derula la nivel local, stabilind un plan integrat de măsuri cu beneficii concrete și efecte pozitive pe termen mediu și lung ce contribuie atât la tranziția de la școală la viața activă, cât și la creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare la nivelul comunităților pentru o percepție corectă a avantajelor pe care le aduce în dezvoltarea individuală, familială și a comunitătii.

Desfășurarea stagiilor de practică intră în responsabilitatea USV care va realiza materialele suport (ghid de practică, set de materiale specifice: fișe de observare, caiet de practică etc.), va planifica și stabili cadrul general de desfășurare a stagiilor de practică, inclusiv angajatorii la care se vor derula stagiile, va monitoriza desfășurarea acestora, va evalua rezultatele obținute de studenți în cadrul stagiilor de practică și va realiza concursul pentru premierea studenților care au dovedit o implicare deosebită. De asemenea, S este responsabil pentru acordarea subvențiilor și a premiilor pentru studenții din grupul țintă al proiectului.

Categorii activitati

A1 Managementul de proiect
A1.1 Managementul, monitorizarea si coordonarea proiectului
A1.2 Derularea procedurilor de achizitii necesare proiectului
A1.3 Activitati financiar-contabile, pregatirea si depunerea cererilor de rambursare, inclusiv auditarea proiectului
A2 Informarea si publicitatea proiectului
A2.1 Elaborarea materialelor promotionale
A2.2 Dezvoltarea si administrarea site-ului web al proiectului
A2.3 Organizarea si derularea conferintei de debut a proiectului
A2.4 Planificarea si derularea campaniilor online de promovare a proiectului
A2.5 Organizarea si derularea conferintei de final a proiectului
A3 Implementare și întreținere instrumente IT suport pentru desfășurarea proiectului

A3.1Documentare tehnica si stabilirea parametrilor tehnici minimi ce trebuie sa fie regasiti la echipamentele,bunurile si serviciile achizitionate/subcontractateA3.2Instalare, configurare instrumentelor IT suport si instruire  utilizatoriA3.3Actualizare, intretinere instrumente IT  si suport utilizatori

A4 Consilierea si orientarea profesionala a studentilor
A4.1 Elaborarea si tiparirea de materiale in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala
A4.2 Activitati de consiliere si orientare profesionala realizate in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant
A5 Desfasurarea stagiilor de practica
A5.1 Planificarea si stabilirea cadrului general de desfasurare a stagiilor de practica
A5.2 Selectia grupului tinta si identificarea partenerilor de practica
A5.3 Elaborarea si tiparirea materialelor suport (ghid de practica, set de materiale specifice: fise de observare, caiet de practica etc.)
A5.4 Desfasurarea stagiilor de practica
A5.5 Monitorizarea stagiilor de practica si evaluarea rezultatelor obținute de studenți in cadrul stagiilor de practică