post
Activitatea 1 Managementul Proiectului
Activitatea 2 Activităţi pentru funcţionarea de ansamblu a proiectului
Activitatea 3 Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizator şi partenerii de practică
Sub-Activitatea 3.1 Selecţia grupului ţintă Sub-Activitatea 3.2 Identificarea partenerilor de practica Sub-Activitatea 3.3 Monitorizarea grupului ţintă
Activitatea 4 Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru studenţi

Sub-Activitatea 4.1 Adaptarea instrumentarului si a materialelor specifice de consiliere, analiza nevoilor specifice si alcatuirea dosarului personal

Sub-Activitatea 4.2 Organizarea si sustinerea de activitati de consiliere si orientare profesionala individuale

Activitatea 5 Dezvoltarea sistemului de informare coordonată între instituţia de învăţământ şi sectorul privat

Sub-Activitatea 5.1 Pilotarea de soluţii inovative de evaluare a competenţelor prin intermediul TIC- dezvoltare Centru de Evaluare

Sub-Activitatea 5.2 Activităţi de informare coordonată în ambele sensuri

Activitatea 6 Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă-stagii de practică, inclusiv activităţi de tip întreprindere simulată

Sub-Activitatea 6.1 Organizarea programelor de învăţare la locul de muncă- înfiinţare laborator dezvoltare competenţe digitale

Sub-Activitatea 6.2 Derularea programelor de învăţare la locul de muncă-stagii de practică, inclusiv activităţi de tip întreprindere simulată

Activitatea 7 Organizare competiţie utilizare TIC şi târg întreprinderi simulate

Sub-Activitatea 7.1 Organizare competiţie utilizare TIC şi competenţe digitale

Sub-Activitatea 7.2 Organizare târg întreprinderi simulate