Obiectiv general

  Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor pentru un număr de 150 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master), la S (Universitatea "Ștefan cel Mare" din

Obiective specifice

Obiectiv specific nr.1: Imbunatatirea nivelului de informare, constientizare si intelegere a studenților inmatriculați la S privind oportunitatile oferite in cadrul proiectului.   Obiectiv specific nr.2: Dezvoltarea și

Activitatile proiectului

Proiectul propus se va derula la nivel local, stabilind un plan integrat de măsuri cu beneficii concrete și efecte pozitive pe termen mediu și lung ce contribuie atât la tranziția de la școală la viața activă, cât și la creșterea

Rezultate anticipate

Rezultate anticipate R1: 1 echipa constituita; R2: 1 plan de management organizational si tehnic si documentatia aferenta; R3: 1 plan de implementare; R4: 1 matrice a riscurilor; R5: 1 plan de monitorizare si evaluare